Tag Archives: språk

Ett anspråkslöst men dåligt förslag

I Dagens Nyheter den 28/6 2007 föreslår Marian Radetzki i artikeln ”Engelskan – den nya svenskan?” att man successivt borde gå över från att i Sverige prata svenska till att prata engelska. Harald Helgesson, elev vid Österlengymnasiet, anser att Radetzki alltför lättvindigt beskriver det svenska språkets betydelse. Vad är ett moderspråk? Det är det språk […]

Posted in Tema: språk | Also tagged , , | Comments closed

Tystnad

Speciellt en bild i Skolverkets häfte Språkets makt och möjligheter fångade mitt intresse. Bilden heter Tystnad och är hämtad från Sjöberg Bildbyrå. Bilden visar en metallstaty av en pojke och en människas hand som sticks upp framför statyn, visandes tecknet för att det ska vara tyst. Utan handen hade pojken givit ett väldigt intetsägande och […]

Posted in Tema: språk | Tagged | Comments closed

Näthatet- en konsekvens av yttrandefriheten?

Näthatet är något som har ökat den sista tiden, och ser ut att följa samma utveckling. Fler och fler bloggar läggs ner på grund av att de kränkande och elaka kommentarerna har ökat avsevärt. Varför har något som skulle kunna vara ett trevligt inslag i vardagen utvecklats till ett ställe att klanka ner på personer? […]

Posted in Tema: språk | Also tagged , | Comments closed

De elaka ordens soptipp

Vi har alla olika sätt att hantera våra negativa känslor. Det kan vara svårt att bearbeta dem  utan att de går ut över någon annan. Internet har blivit något av en soptipp för ilska, missnöje och avundsjuka. Känslorna kläs i ord och slängs som skräp. De som får ta hand om skräpet är bloggarna. I […]

Posted in Tema: språk | Also tagged , | Comments closed
Hoppa till verktygsfältet