GMO-odlad mat är bra för människan och miljön

Att maten som vi äter besprutas med olika typer av kemiskt framställda produkter är något som vi är medvetna om. Är det egentligen inte bättre att ta vara på möjligheten som finns, att odla genmodifierade grödor, som kräver mindre besprutning?

Sten Stymne skriver i Svenska dagbladet en artikel vid namn ”Genteknik avgörande för att slippa svält(6/1-13)där han tar upp att det finns en mängd fördelar med GMO-odlad mat. Han tar upp exempel som att jordbruksproduktionen måste öka med 70 % på 40 år för att vi ska klara av att förhindra ökad svält.

Jordbruket måste också kraftigt minska sin belastning på miljön. På grund av detta kan växtförädlingen spela en stor roll, för att man kan göra växter extra tåliga med hjälp av genmodifiering, som i slutändan gör att det inte behövs lika mycket gödning, eftersom de har bättre växtegenskaper. Grödorna står också emot skadeangrepp och klimatpåfrestningar bättre om de genmodifieras.

Stymne också skriver i artikeln är att GMO är bra för att man kan få fram växter som kan binda stora mängder kol i marken, och med en mer omfattande odling av dessa grödor kan vi kraftigt minska koldioxidnivåerna i atmosfären.

Min ståndpunkt i denna fråga är att vi på något sätt måste ta tag i hur vi ska lösa problemet med växthuseffekten, och då tycker jag att det är all ide att använda sig av GMO för att det på så vis går att binda en stor mängd kol. GMO är även bra ur den synvinkel att man kan göra växterna mer moståndskraftiga mot olika naturliga fenomen såsom stormar och liknande som kan ödelägga en hel skörd av vanligt odlade grödor, vilket är en fantastisk möjlighet som inte funnits för tidigare generationer.

I artikeln ”genmodifierade organismer” skriver Greenpeace att GMO är en dålig odlingsmetodmetod, därför att det vetenskapligt är svårt att se vad det kan komma att få för effekter på ekosystemet, och att det etiskt inte är rätt att plantera in främmande gener i en växt.

Jon Röhne skriver i artikeln ”Forskare: därför är GMO bra för miljön” på miljöaktuellt.se att en miljörörelse som heter New Scientists hävdar att det inte finns några bevis för att GMO hade någon negativ effekt på miljön eller den biologiska mångfalden. New Scientists säger också att studier som pekat på negativa miljöeffekter har varit svåra att backa upp vetenskapligt.

Att man ändrar i generna för att man ska kunna göra grödorna bättre tycker jag är etiskt helt rätt. Eftersom vi med hjälp av växterna har en otrolig möjlighet att åtminstone bromsa upp den globala uppvärmingen så tycker jag att det inte är mer än rätt att i en mindre omfattning börja använda sig av GMO. Vilken inställning man än har till GMO är att det behövs mer forskning för att se vad det har för konsekvenser på ekosystemet. Men en sak står helt klart. Det är en unik möjlighet att kunna öka kvantiteterna av skördarna och samtidigt göra en insats för miljön och världssvälten.

This entry was posted in Debatt, Tema: genteknik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet