Fördelar med genteknik vad gäller medicinsk utveckling (elevtext)

Med hjälp av dagens teknik inom sjukvård kan man göra mycket. Har man ett sjukt barn och vill hjälpa det, eller genetiska sjukdomar i familjen kan man gallra embryon, så man med säkerhet vet att man får ett friskt barn.

Att gallra embryon innebär att man befuktar ägg i provrör och sedan gallrar man bort sjuka embryo innan de sätts in i kvinnans livmoder. Men ska man gallra embryon måste man ta hänsyn till två avseende och det är: embryona får inte innehålla en viss sjukdomsframkallande gen, och att de måste ha rätt HLA-typ så de ”blivande” barnen kan donera en del av sin benmärg till sitt sjuka syskon.

Enligt artikeln Ja till embryogallring på webbsidan www.dagensmedicin.se (2007) är det enbart tre familjer som har fått tillstånd till att göra detta, och det är på grund av att det finns ett syskon i familjen som har någon sorts sjukdom och behöver en ryggmärgsdonation, eller för att det finns genetiska sjukdomar i familjen och det finns risk att det blivande barnet får dessa/denna sjukdom.

Jag tycker att man ska få göra det om vill och att man inte måste ha en ”stor anledning” till det, för att gallring av embryon kan inte bara användas som donation till ett sjukt syskon, utan också för att gallra bort ärftliga sjukdomar som finns i släkten.Enligt webbsidan Barntotal är chansen stor att alla släktrelaterade sjukdomar försvinner tack vare embryogallring. Genom detta slipper barnen att vara bärare på sjukdomar som kan vara livshotande och får istället leva ett friskt liv

Jag tycker att embryogallring är en sak som kan rädda liv och en stor chans till att ärftliga sjukdomar försvinner. Om där redan finns ett sjukt barn i familjen så kan man även hjälpa det genom embryogallring. I båda situationerna (om man har ett sjukt syskon eller genetiska sjukdomar) hjälper man sina barn ifrån sjukdomar, och därför ska vi säga ja till embryogallring, för den räddar liv!

 

Källor:

  1. Johan Nilsson Dagens medicin publicerad 2007-05-28  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/ja-till-gallring-av-embryon/
  2. Barntotal http://www.barntotal.se/aktuellt_barn/oevrigt/ja_till_att_gallra_syskonv/

 

 

Sara Persson SPE10

 

 

This entry was posted in Debatt, Tema: genteknik and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet