Vi bör idrotta mer än vad vi gör idag

eye of the tiger Förstår man hur viktigt det är med motion nuförtiden? Jag tror inte det.. Det är nämligen så att jag anser att dagens människor inte motionerar tillräckligt för deras eget bästa. Skaffa mer disciplin inom hemmet och inom skolan, säger jag bara. Allt som behövs är en liten push i rätt riktning.

Andra kan tycka att det är lätt för mig att säga då jag inte har eget problem med hälsa och vikt. Men det är så att jag inte alltid har varit särskilt disciplinerad när det gäller att ta tag i idrotten. Jag hittade dock glöden som gör att jag tar mig tid och idrottar. Det har förbättrat min hälsa enormt. Det är faktiskt så att jag tycker att vuxna borde bli mer disciplinerade än vad de är så att de kan sprida det vidare till yngre generationerna, som enligt mig har väldigt dålig självdisciplin när det gäller att utföra någon sorts utmattande aktivitet. Kroppen är gjord för fysiska aktiviteter. Genom att idrotta tränar vi och utvecklar kroppen så att vi kan må bättre och så att vi kan prestera såväl på idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst de som har någon sorts fysiskt handikapp. Genom att vara ständigt aktiva behåller vi också kroppens vitala funktioner längre. Idrotten har därför en stor betydelse för folkhälsan skriver Riksidrottsstyrelsen i artikeln ”Idrotten vill” (En artikel från Riksidrottförbundet 06.2005).

Det är människan själv som har skapat denna ohälsa och det är bara vi själva som kan försöka ta bort den igen. Genom att ta sig tid för att motionera förbättrar man som sagt hälsan och jag tycker att man ska motionera för sitt eget bästa. När det gäller barn så kan de inte ta allt ansvar själva. De måste få hjälp av sina kamrater och från vuxna. Jag anser att det är till störst del de vuxnas ansvar att få sina barn eller sina elever att känna sig motiverade att börja sporta och vara hälsosamma istället för att de kanske sätter sig hemma framför tv:n eller datorn. Idrotten är helt enkelt livsviktig för oss.

Nackdelen med motioneringen kan vara att det kan vara tidskonsumerande. Man kanske inte har orken att träna efter arbetet eller skolan vilket gör att man hoppar över träningen. Då kommer vi lite över till disciplin igen. Det handlar mycket om att försöka hitta viljan och orken att dra sig ut och träna, vilket kan vara väldigt svårt då man kanske sovit eller ätit dåligt under dagens aktiviteter i skolan eller på jobbet. Man måste också äta rätt för att man ska må bra och bli hälsosam. Vissa barn har till exempel inte tillgång till lika hälsosam kost som andra barn har.

Motion är något av de viktigaste behoven som finns hos människan. När vi tränar känner vi någon sort av tillfredställelse som skänker oss glädje. Människan behöver och kommer alltid att behöva utmaningar och mål att sträva efter. Man kan tänka sig att det finns ett inbyggt tävlingsmoment i idrotten som inspirerar människan att hitta sina gränser, för att man ska kunna förbättra sina resultat och prestera sitt allra bästa. När en människa fullföljer ett uppsatt mål, känner den tillfredställelse oavsett vilken nivå. Att inte bara kämpa själv för att nå ett mål kan ge erfarenheter som är väldigt värdefulla runt alla områden kring livet, berättar Riksidrottsstyrelsen. Idrott som drivs rätt är bra för dagens barn. Forskningsresultat visar att idrott bidrar till ett barns utveckling. Därför tycker jag att alla barn bör få möjligheten att idrotta varje dag, i skolan, kommunala föreningar eller kanske lite spontant med vännerna nära hemmet. Vilken idrott det är man vill utöva är dock upp till var och en. Den ena kanske finner någon bollsport mer lockande än den andra och den andra gillar kanske friidrott bättre.

Idrotten ger människan en viss gemenskap. För väldigt många är det kamratskapen i en förening som är det avgörande skälet att engagera sig i föreningen. Väldigt många barn och ungdomar får genom föreningen en ganska trygg och social gemenskap. De lär sig att socialisera med andra människor, då också över generationsgränser och kulturella och etniska gränser. Genom att ha ledare i föreningarna får ungdomarna också oftast bra vuxna förebilder. Samhörigheten i en förening hindrar människor från att isolera sig själva från omvärlden. Idrottsföreningar, rätt bedrivna, ger en möjlighet som ska vara tillgänglig för alla de som vill, anser Riksidrottsstyrelsen.

Sammanfattningsvis vill jag säga att motion är enormt viktigt för den psykiska såsom den fysiska hälsan. Den tillfredställelse som man får efter att ha nått ett mål man länge strävat efter är oslagbar. Man blir också mer nöjd med sig själv, får bättre självförtroende. Därför anser jag att vi bör idrotta mer.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Okategoriserad. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Carro
    Posted 18 december, 2012 at 21:55 | Permalink

    Jag blev ganska motiverad av att läsa detta! Jag håller med människor i dagens samhälle borde åtminstone försöka träna. Att läsa denna text fick mig nu att inse och att tänka i nya banor. 😉

Hoppa till verktygsfältet