Svensk vapenexport är nödvändig för ett självständigt svenskt försvar

Sverige undvek att bli indraget i andra världskriget genom att föra en neutralitetspolitik. Under det kalla kriget utvecklade vi en stor vapenindustri för att inte vara beroende av andra länder för vårt försvar och för att bevara neutralitetspolitiken och alliansfriheten. Vi har sedan dess ett modernt och högteknologiskt försvar.

För att kunna behålla vår neutralitet och vårt oberoende måste vi ha en egen vapenproduktion och för att ha råd med detta måste vi ha exportinkomster.

Den svenska vapenexporten ökar. Enligt ISP (Inspektion för strategiska produkter) sålde Sverige år 2011 vapen för 13,9 miljarder kronor jämfört med 2002 då det såldes för 3,4 miljarder kronor.  Detta innebär att vi exporterar mest vapen per invånare i världen. Säkerhets- och försvarsföretagen sysselsätter 30 300 personer och ytterligare 60 000-80 000 är involverade i underleverantörsledet.  Av den svenska vapenproduktionen exporteras mer än 50 procent. Vapenindustrin drar in mycket pengar till Sverige och svarar för tre procent av den svenska exporten.

Tidigare gick huvuddelen av exporten till andra EU-länder samt Sydafrika, USA och Kanada.  De senaste åren har dock export till icke demokratiska länder ökat däribland export av JAS Gripen till Thailand och spaningsradar till Saudiarabien och förenade Arabemiraten. Detta är problematiskt.

Sverige får inte exportera vapen till länder som befinner sig i krig eller väpnad konflikt, inte heller till länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Men även diktaturer får skydda sina yttre gränser, bekämpa narkotikahandel och piratverksamhet.

Alla vapenaffärer måste godkännas av ISP. De gör en bedömning av alla riktlinjer som finns i den svenska lagen. De ska väga fred och mänskliga rättigheter mot säkerhetspolitik och exportinkomster. Att avbryta exporten och ingångna avtal till ett land som kommer i väpnad konflikt gör det omöjligt att i framtiden sälja vapen till det landet. Om Sverige t. ex hade avbrutit vapenexporten till USA under Irakkriget hade det varit svårt att i framtiden sälja vapen till USA.

Den högteknologiska forskning som möjliggörs av vapenindustri har en positiv spridningseffekt och utnyttjas av den civila industrin.  Vapenexporten öppnar dörrar för andra svenska företag att göra affärer i de länder som vi exporterar vapen till.

Man kan kritisera svensk vapenindustri för att upprusta världen.  Målet för FN är ju militär nedrustning. Men hade Thailands och Saudiarabiens diktaturer avstått från vapenköp om Sverige inte hade sålt vapen? Nej, som Carl Bildt sa i intervju i Dagens Industri den 4 april i år: Det är inte så att världen saknar pansarrobotar/.. /Hade läget för de mänskliga rättigheterna varit bättre om de köpte franska istället?”.

Jag tycker att vi sedan länge stödjer Saudiarabiens diktatur genom att köpa deras olja och att vi stödjer Thailands diktatur genom att turista och köpa fritidshus där. Vi köper olja i Saudiarabien och turistar i Thailand och för pengarna köper de våra vapen.

Kritik som framförts har varit att svenska vapen används mot diktaturers civilbefolkning men använder man verkligen moderna vapen och pansarrobotar för att tortera och avrätta civilbefolkningen?

Det är viktigt med en hård reglering av vapenexporten. Sverige måste ta hänsyn till att mänskliga rättigheter finns i de länder som är aktuella att exportera vapen till.

Om vi inte exporterar vapen gör andra EU-nationer det, att världen blir bättre då är det ingen som tror. Att vi har stor vapenexport beror på att vi är duktiga på vapenproduktion. Om vi lägger ner vår vapenexport får vi importera vapen istället och svenska jobb och exportinkomster försvinner. I framtiden får man hoppas på att all vapenproduktion försvinner och mänskligheten ägnar sig åt fattigdomsbekämpning istället, men där är vi inte ännu.

Källor
Anders Svärd TV debatt 2009 Ordfront
Carl Bildt, DI 2012-04-04
”Vapenkarusellen i svensk politik” GP 2010-10-20                                                                                     ”Svensk vapenexport slår rekord” DN 2011-01-13
www.ISP.se
www.ofog.org
”Svensk vapenexport ökar” Ekot 2011-02-22

This entry was posted in Debatt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet