Inför undervisning om arbetsrätt!

Människor köar för att få arbete under depressionen

Vi lever i en tid då ungdomsarbetslösheten är enormt hög. Just nu ligger den på 24,2 % enligt statistik från SCB, publicerad på www.ekonomifakta.se. Dessutom har många ungdomar osäkra anställningar för att de inte får tag i något annat. Det leder till att arbetsgivarna alltför ofta kör över ungdomarnas arbetsrättigheter. Ungdomarna som inte vill riskera att förlora sina jobb låter sig vikas, bättre med ett osäkert jobb än inget jobb alls.

Som det ser ut idag rings arbetarna upp och tvingas iväg, ibland bara med en dags varsel. Med så dålig framförhållning är det helt omöjligt att planera framtiden. Man måste vara tillgänglig i princip dygnet runt så någon semester är det inte tal om. Än värre är det för den som vill bilda familj. Hur ska man som ung förälder kunna ta hand om sitt nyfödda barn om man inte ens vet om man jobbar nästa dag?

Men hur ska de kunna hävda sin rätt om de inte ens vet vilka rättigheter de har? Om ungdomarna blev undervisade skulle de i alla fall ha en chans att stå på sig mot sina arbetsgivare. Jag vet att det här inte kommer lösa problemet med tillsvidareanställningar men det är i alla fall en början. Som det ser ut i skolan idag lär vi oss hur arbetarrörelsen har kämpat för 8 timmars arbetsdag och fackliga rättigheter. Men att veta hur det har varit hjälper inte ungdomar ute i arbetslivet i dag. Det krävs aktuell kunskap i allt som arbete innebär. Från att skriva en bra resumé till beteende vid anställningsintervjun och vilka rättigheter och skyldigheter en arbetstagare respektive arbetstagare har. Dessutom skulle skolan kännas mycket mer meningsfull om man lärde sig något som man visste att man kommer ha nytta av inom snar framtid. Visst kan det vara bra att man vet hur man levde förr eller hur EU styrs, men de kunskaperna är helt meningslösa för den som söker till sitt första ungdomsjobb.

En fråga som måste besvaras är så klart hur man ska genomföra det här. Många tycker säkert att man ska ha det utanför skoltid som fritidsaktivitet; att det inte är skolans uppgift att se till att ungdomarna kan stå upp mot sina arbetsgivare. Ett annat sätt att göra det hade kunnat vara att utvidga skolschemat med en timme per vecka. Att ha det utanför schemat tycker inte jag är någon bra idé. Det måste in på schemat för att ungdomar ska förstå att det är viktigt. Om man bara har det som fritidsaktivitet kommer det bara vara de som redan är intresserade som kommer och då blir det bara som en politisk aktivitet.

Om inte trycket på arbetsgivarna kommer från politikerna måste det komma från ungdomarna själva. Kunskap är det första steget i den riktningen. Därför måste undervisning om arbetsrätt införas som skolämne!

Måns A

This entry was posted in Debatt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet