Mer praktik för gymnasieelever

Only a Bold Statement Would DoFör tillfälligt är det mycket diskussioner om den stora arbetslösheten bland ungdomar. Det är många elever som går ut gymnasiet och inte vet vad de vill utbilda sig till.

I en undersökning gjord av Uppsala studentkår ville 63 % av studenterna på Uppsala universitet ha mer praktik då de fick chansen att välja vilka former av arbetslivsanknytning som skulle förbereda dem inför arbetslivet på bästa sätt.  Undersökningen visar också att endast 4 av 10 elever mellan 18-21 har möjlighet att göra praktik idag. Enligt Hanna Mörck, som är vice ordförande på Uppsala universitet, så ska alla studenter få en inblick i vad som krävs i dag ute i arbetslivet. Praktik är ett konkret och bra sätt för att få sådan inblick. Studenterna får dessutom jämnare förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

I en artikel på Svenskt näringslivs hemsida ’’Mer praktik kan minska ungdomsarbetslösheten’’ (2012-01-27) hävdar man att en elev inte kan lära sig i skolbänken vad det innebär att arbeta på olika företag. Enligt artikeln skulle mer och bättre praktik vara lösningen på problemet.

Jag tycker att detta resonemang är direkt överförbart på min situation i gymnasiet.  Jag har till exempel bara en veckas praktik i andra året och två veckor det tredje året. Jag har inte en aning vad jag vill utbilda mig till ännu och hade jag haft tillgång till mer praktik så hade jag med all säkerhet varit säkrare. En rimlig målsättnings skulle kunna vara att eleverna var ute på praktik i ca 4-6 veckor per termin. Det tycker jag är lagom tid för då hinner du sätta dig in i olika arbete vilket du annars inte hinner på en vecka och man hinner även kanske att testa olika arbetsplatser. Det finns många skäl till varför man borde införa mer praktik på gymnasiet, men här tänker jag ta upp mina tre starkaste argument.

För det första anser jag att det är viktigt att man får komma ut i arbetsvardagen och verkligen få se hur det fungerar så man kan skaffa sig en egen uppfattning. Jag tror att det finns en del elever som inte riktigt vet hur en åtta timmars lång arbetsdag fungerar. Därför kan det vara bra att få veta det tidigt så du är förberedd på vad som komma skall längre fram i livet.

För det andra så blir det mycket lättare att få jobb senare om du har varit på en arbetsplats och skött dig bra. Då vet du vilken nivå du är på och kan därför snabbare börja jobba och vara mer självständig. När du är ute på praktik träffar du såklart massa människor och just kontakter och nätverk vet jag är något som är riktigt bra att ha sedan när du ska söka jobb. De av mina vänner som arbetar i dag har alla fått sina jobb genom kontakter.

För det tredje så är chansen större att du känner dig säker på vad man vill bli om du får chansen att pröva flera praktikplatser. På praktiken får du nämligen en uppfattning om arbetet är något för dig eller inte och på så sätt kan du lättare välja ett jobb som du verkligen vill utbilda dig till. Då slipper du kanske att läsa fem år ekonomi innan du upptäcker att det här inte var något för dig.

Att man kan missa mycket i skolan när man är ute på praktik är förstås en negativ faktor. Men som jag ser det så kan man planera skolgången mer och veta vad som är viktigt och eftersom när du är på praktik så har du inga läxor då kunde man fått viktiga hemuppgifter att göra.

Att vara ute på praktik och få se hur det fungerar och få en inblick på vad du vill utbilda dig till anser jag vara viktigare än att gå tre år i skolan och inte få möjligheten att praktisera. Det är då du lär dig. Det du utbildar dig till är något som du sedan ska jobba med resten av ditt liv så därför är det viktigt att ditt val av yrke blir bra.

Vi behöver mer praktik för en säkrare framtid.

 

Viktor Dahlström SPE10.       2012-03-13.

This entry was posted in Debatt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet