Hur är en bra ledare?

I dag ska vi lyssna på Karin Brunsson, docent i företagsekonomi, som intervjuas av journalisten Agneta Nordin kring ämnet ”100 år av management- och ledarskapsidéer”. Så här presenteras dagen av Forskningsnätet Skåne:

Människor har i alla tider försökt organisera sig för att lösa olika uppgifter effektivt. Men att tänka ut sammanhängande system för att styra och leda organisationer är ganska nytt. Det började på allvar först vid förra sekelskiftet, när den moderna industrialismen kommit en bra bit på väg. Många idéer om management och ledarskap har sedan dess sett dagens ljus och debatten om dem har tidvis varit het. Vi är alla påverkade av sådana idéer – ibland utan att vara medvetna om det – och då inte bara som anställda eller chefer i företag utan också som elever, lärare eller rektorer i skolan, patienter och personal i vården eller spelare och tränare i fotbollslaget. Ett exempel bland många är den just nu så populära idén om det personliga entreprenörskapet – att var och en helst ska fungera som sin egen ledare och ta ett stort eget ansvar för lärande eller yrkesverksamhet.

I samtalet mellan Karin och Agneta presenteras och analyseras några huvudlinjer i myllret av management- och ledarskapsidéer som utvecklats sedan 1900-talets början.

Karin Brunsson är docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Karin forskar om management- och ledarskapsidéer. Hon har också lång erfarenhet som utredare och chef i statsförvaltningen. Agneta Nordin är journalist och radioproducent, just nu aktuell med P1-serien Retorik.

Uppgift: Diskutera dessa frågor i grupp och redovisa genom att skriva en kommentar på detta blogginlägg. Frågorna är skrivna av docent Karin Brunsson. Börja med de frågor som ni tycker intresserar er mest.

 1. Under ganska lång tid har man talat om att organisationer behöver starka ledare. Bland annat statsminister Fredrik Reinfeldt brukar anklagas för att han mest åker omkring och lyssnar; han visar inget ledarskap.

Varför behövs det ledare? Vad blir bättre om ledarna är ”starka”? Hur resonerar de som klagar på att Fredrik Reinfeldt inte uppträder som ledare?

 1. Det talas ofta om att ledare har stor auktoritet, till och med utstrålning. De har lätt för att göra människor entusiastiska för sina egna idéer.

Kan det finnas några faror förknippade med starkt ledarskap? Är det t.ex. bra om människor gör som de blir tillsagda? Vad kan hända om de inte gör som de blir tillsagda?

Vill människor att deras chefer – eller lärare – eller föräldrar – eller mostrar – ska uppträda som ledare?  Varför – eller varför inte?

 1. Kan ledare leda vilka verksamheter som helst, även verksamheter som de inte förstår sig på?

Anta att en tandläkare blir rektor. Fungerar det, om tandläkaren har goda ledaregen­skaper? Kan en lärare med goda ledaregenskaper leda verksamheten i ett stort bageri? Kan en skådespelare leda ett it-företag?

 1. Tänk på en situation där du tycker att det fanns en tydlig ledare.

Vad hände? Hur betedde sig ledaren? Hur betedde sig de andra som var med? Om du själv hamnar i en liknande situation någon gång i framtiden – kommer du att fungera som ledare eller som en som låter sig ledas? Kommer du att ändra på någonting jämfört med den situation du först tänkte på?

 

This entry was posted in Diskussion/reflektion. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

2 Comments

 1. eb ang han sar
  Posted 29 mars, 2012 at 12:43 | Permalink

  En gång när vi var i malmö så gick vi vilse och fick panik men som tur var är hannah ledartypen och tog initiativet och frågade folk hur vi skulle hitta tillbaka.

 2. EN, JL, AO, ST
  Posted 29 mars, 2012 at 12:47 | Permalink

  Vi svarar på fråga 3 Kan ledare leda vilka verksamheter som helst, även verksamheter som de inte förstår sig på?

  Ja en bra ledare kan sätta sig in i alla situationer och leda folk. Dock tror vi att man måste ha lite kunskap om området så man vet vad man håller på med. Vi tror att om man har bra kunskap inom arbetsområdet så är det lättare att leda.

  Vi tycker inte att en lärare kan agera som ledare för tandläkare. Detta eftersom den har kunskap att leda och lugna folk och de har även en bra strategi för hur man skall lägga upp arbetet. Att vara ledare för tandläkare kräver ett helt annat arbetstänk eftersom det är ett mer tekniskt arbete. Dock tror vi att de flesta kan bli en bra ledare för vilken arbetsplats som helst!

  Av: Annie, Josefine, Emely och Sandra

Hoppa till verktygsfältet