Fördelar med genteknik vad gäller medicinsk utveckling (elevtext)

Med hjälp av dagens teknik inom sjukvård kan man göra mycket. Har man ett sjukt barn och vill hjälpa det, eller genetiska sjukdomar i familjen kan man gallra embryon, så man med säkerhet vet att man får ett friskt barn.

Att gallra embryon innebär att man befuktar ägg i provrör och sedan gallrar man bort sjuka embryo innan de sätts in i kvinnans livmoder. Men ska man gallra embryon måste man ta hänsyn till två avseende och det är: embryona får inte innehålla en viss sjukdomsframkallande gen, och att de måste ha rätt HLA-typ så de ”blivande” barnen kan donera en del av sin benmärg till sitt sjuka syskon.

Enligt artikeln Ja till embryogallring på webbsidan www.dagensmedicin.se (2007) är det enbart tre familjer som har fått tillstånd till att göra detta, och det är på grund av att det finns ett syskon i familjen som har någon sorts sjukdom och behöver en ryggmärgsdonation, eller för att det finns genetiska sjukdomar i familjen och det finns risk att det blivande barnet får dessa/denna sjukdom.

Jag tycker att man ska få göra det om vill och att man inte måste ha en ”stor anledning” till det, för att gallring av embryon kan inte bara användas som donation till ett sjukt syskon, utan också för att gallra bort ärftliga sjukdomar som finns i släkten.Enligt webbsidan Barntotal är chansen stor att alla släktrelaterade sjukdomar försvinner tack vare embryogallring. Genom detta slipper barnen att vara bärare på sjukdomar som kan vara livshotande och får istället leva ett friskt liv

Jag tycker att embryogallring är en sak som kan rädda liv och en stor chans till att ärftliga sjukdomar försvinner. Om där redan finns ett sjukt barn i familjen så kan man även hjälpa det genom embryogallring. I båda situationerna (om man har ett sjukt syskon eller genetiska sjukdomar) hjälper man sina barn ifrån sjukdomar, och därför ska vi säga ja till embryogallring, för den räddar liv!

 

Källor:

  1. Johan Nilsson Dagens medicin publicerad 2007-05-28  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/ja-till-gallring-av-embryon/
  2. Barntotal http://www.barntotal.se/aktuellt_barn/oevrigt/ja_till_att_gallra_syskonv/

 

 

Sara Persson SPE10

 

 

Posted in Debatt, Tema: genteknik | Tagged , | Comments closed

GMO-odlad mat är bra för människan och miljön

Att maten som vi äter besprutas med olika typer av kemiskt framställda produkter är något som vi är medvetna om. Är det egentligen inte bättre att ta vara på möjligheten som finns, att odla genmodifierade grödor, som kräver mindre besprutning?

Sten Stymne skriver i Svenska dagbladet en artikel vid namn ”Genteknik avgörande för att slippa svält(6/1-13)där han tar upp att det finns en mängd fördelar med GMO-odlad mat. Han tar upp exempel som att jordbruksproduktionen måste öka med 70 % på 40 år för att vi ska klara av att förhindra ökad svält.

Jordbruket måste också kraftigt minska sin belastning på miljön. På grund av detta kan växtförädlingen spela en stor roll, för att man kan göra växter extra tåliga med hjälp av genmodifiering, som i slutändan gör att det inte behövs lika mycket gödning, eftersom de har bättre växtegenskaper. Grödorna står också emot skadeangrepp och klimatpåfrestningar bättre om de genmodifieras.

Stymne också skriver i artikeln är att GMO är bra för att man kan få fram växter som kan binda stora mängder kol i marken, och med en mer omfattande odling av dessa grödor kan vi kraftigt minska koldioxidnivåerna i atmosfären.

Min ståndpunkt i denna fråga är att vi på något sätt måste ta tag i hur vi ska lösa problemet med växthuseffekten, och då tycker jag att det är all ide att använda sig av GMO för att det på så vis går att binda en stor mängd kol. GMO är även bra ur den synvinkel att man kan göra växterna mer moståndskraftiga mot olika naturliga fenomen såsom stormar och liknande som kan ödelägga en hel skörd av vanligt odlade grödor, vilket är en fantastisk möjlighet som inte funnits för tidigare generationer.

I artikeln ”genmodifierade organismer” skriver Greenpeace att GMO är en dålig odlingsmetodmetod, därför att det vetenskapligt är svårt att se vad det kan komma att få för effekter på ekosystemet, och att det etiskt inte är rätt att plantera in främmande gener i en växt.

Jon Röhne skriver i artikeln ”Forskare: därför är GMO bra för miljön” på miljöaktuellt.se att en miljörörelse som heter New Scientists hävdar att det inte finns några bevis för att GMO hade någon negativ effekt på miljön eller den biologiska mångfalden. New Scientists säger också att studier som pekat på negativa miljöeffekter har varit svåra att backa upp vetenskapligt.

Att man ändrar i generna för att man ska kunna göra grödorna bättre tycker jag är etiskt helt rätt. Eftersom vi med hjälp av växterna har en otrolig möjlighet att åtminstone bromsa upp den globala uppvärmingen så tycker jag att det inte är mer än rätt att i en mindre omfattning börja använda sig av GMO. Vilken inställning man än har till GMO är att det behövs mer forskning för att se vad det har för konsekvenser på ekosystemet. Men en sak står helt klart. Det är en unik möjlighet att kunna öka kvantiteterna av skördarna och samtidigt göra en insats för miljön och världssvälten.

Posted in Debatt, Tema: genteknik | Comments closed

Hur kan vi göra världen bättre? (elevtext)

Jag tycker eller rättare sagt jag tror att man kan göra världen bättre genom att sluta förorena så mycket som vi gör. Sluta köra så mycket bil, är ett bra exempel. Att köra så mycket bil som vi gör idag, inte bara i Sverige men överallt i världen, gör så att det kommer mer och mer avgaser ut i luften.

Jag tycker att för att vi ska kunna göra världen bättre och man vill göra en förändring så kan det vara att istället för att alla ska köra en och en så kan man samåka, eller gå eller cykla om man inte ska så långt. Eller ta bussen. Man behöver inte ta bilen vart man än ska. Det är inte bra för miljön och det är inte bra för din egen hälsa.

/Sara

Posted in Förbättra världen | Comments closed

Förgylla någons vardag

Det finns många saker man kan göra för att förbättra världen. Det behöver inte vara något stort, det lilla är minst lika viktigt. Jag har tänkt att man skulle kunna förbättra det lite för äldre människor som bor på ålderdomshem. Bara en sådan enkel sak som att prata och vara social med äldre tror jag betyder mycket för dem för att det finns många som lever helt själva och inte har någon att prata med. De äldre personerna har varit med om mycket och därför kan de berätta om saker från förr, t.ex. om 2: världskriget. Jag tror att man som gammal hade uppskattat att någon lyssnar på en och att man bara kan prata av sig för det är viktigt så man inte bara går och grubblar för sig själv.  Jag vet ju själv hur glad mina mor och farföräldrar blir när jag hälsar på dem och pratar om allt möjligt. Tror att ni känner igen det själva!

Viktor Dahlström SPE10  2012-06-07

Posted in Förbättra världen | Comments closed

Hur pantar du?

Ett vanligt sätt att hjälpa till i omvärlden är donera pengar till välgörande ändamål.

Ett exempel på hur du kan donera pengar.

Visste du att när du har pantat dina tomburkar och flaskor, kan du välja att skänka dina pengar till röda korset? Inte? Men nu vet du! Detta är ett typiskt exempel på hur du kan göra skillnad i världen genom att ändra en liten sak i din vardag. Många kanske påstår att de inte har råd med att donera pengar, men det finns ingen som säger hur mycket var och en behöver donera eller hur ofta de behöver göra det, det ända vi vet är att varje liten krona kommer att göra skillnad.

 

Posted in Förbättra världen | Comments closed

Inför undervisning om arbetsrätt!

Människor köar för att få arbete under depressionen

Vi lever i en tid då ungdomsarbetslösheten är enormt hög. Just nu ligger den på 24,2 % enligt statistik från SCB, publicerad på www.ekonomifakta.se. Dessutom har många ungdomar osäkra anställningar för att de inte får tag i något annat. Det leder till att arbetsgivarna alltför ofta kör över ungdomarnas arbetsrättigheter. Ungdomarna som inte vill riskera att förlora sina jobb låter sig vikas, bättre med ett osäkert jobb än inget jobb alls.

Som det ser ut idag rings arbetarna upp och tvingas iväg, ibland bara med en dags varsel. Med så dålig framförhållning är det helt omöjligt att planera framtiden. Man måste vara tillgänglig i princip dygnet runt så någon semester är det inte tal om. Än värre är det för den som vill bilda familj. Hur ska man som ung förälder kunna ta hand om sitt nyfödda barn om man inte ens vet om man jobbar nästa dag?

Men hur ska de kunna hävda sin rätt om de inte ens vet vilka rättigheter de har? Om ungdomarna blev undervisade skulle de i alla fall ha en chans att stå på sig mot sina arbetsgivare. Jag vet att det här inte kommer lösa problemet med tillsvidareanställningar men det är i alla fall en början. Som det ser ut i skolan idag lär vi oss hur arbetarrörelsen har kämpat för 8 timmars arbetsdag och fackliga rättigheter. Men att veta hur det har varit hjälper inte ungdomar ute i arbetslivet i dag. Det krävs aktuell kunskap i allt som arbete innebär. Från att skriva en bra resumé till beteende vid anställningsintervjun och vilka rättigheter och skyldigheter en arbetstagare respektive arbetstagare har. Dessutom skulle skolan kännas mycket mer meningsfull om man lärde sig något som man visste att man kommer ha nytta av inom snar framtid. Visst kan det vara bra att man vet hur man levde förr eller hur EU styrs, men de kunskaperna är helt meningslösa för den som söker till sitt första ungdomsjobb.

En fråga som måste besvaras är så klart hur man ska genomföra det här. Många tycker säkert att man ska ha det utanför skoltid som fritidsaktivitet; att det inte är skolans uppgift att se till att ungdomarna kan stå upp mot sina arbetsgivare. Ett annat sätt att göra det hade kunnat vara att utvidga skolschemat med en timme per vecka. Att ha det utanför schemat tycker inte jag är någon bra idé. Det måste in på schemat för att ungdomar ska förstå att det är viktigt. Om man bara har det som fritidsaktivitet kommer det bara vara de som redan är intresserade som kommer och då blir det bara som en politisk aktivitet.

Om inte trycket på arbetsgivarna kommer från politikerna måste det komma från ungdomarna själva. Kunskap är det första steget i den riktningen. Därför måste undervisning om arbetsrätt införas som skolämne!

Måns A

Posted in Debatt | Comments closed

Mediciner gör mer nytta än skada

Det har skrivits mycket i media om mediciner på den senaste tiden och många tror att mediciner gör mer skada än nytta, men självfallet så väger nyttan av mediciner upp för skadorna. Det är kanske till och med skadar mer när det skrivs om det, för då kan folk bli rädda för att ta sina mediciner.

Jag tycker att om en medicin gör så att man lever längre så kan det vara värt små biverkningar. Enligt artikeln ”Äldre mest exponerade för risker med mediciner” (www.fas.se 2011.10.15) så är det människor som är över 75 år som konsumerar en fjärde del av alla i läkemedel i Sverige, och det är cirka 9 % av Sveriges befolkning som är över 75 år. Då är det klart att de kommer att få biverkningar när de tar så många olika sorters mediciner och deras kroppar är gamla så de tål inte så mycket längre

Lite blandade drogerDet är väldigt dumt av medier att skriva om att det är farligt att ta mediciner, för det kan göra så personer som behöver ta mediciner inte tar dem. Eftersom de flesta äldre inte tycker om att ta mediciner så tar de varenda chans de kan få för att inte ta sina mediciner, och det kan leda till att de dör för de måste ta mediciner för till exempel problem med hjärtat. Så medierna måste tänka på vad de skriver eftersom äldre tror mer på dem än vad de tror på sina doktorer.

Mina farföräldrar är båda runt 90 år och om det inte hade varit för deras mediciner så hade nog ingen av dem blivit så gammal som de är nu. De tar båda stora mängder mediciner för hjärtproblem och smärtor och visst de får båda lite biverkningar som lite magproblem. Men det är inte konstigt när de tar så mycket mediciner. Och även om de båda hatar att ta sina tabletter så vet de att om de inte gör det så kommer de att få det mycket värre.

Det finns också fall då mediciner gör mer skada än nytta men då är det oftast för att de blir överdoserade, man tar dem med något som man inte ska blanda dem med eller man är allergisk mot något ämne som finns i medicinerna. I de flesta fallen så vet läkarna bäst, men de är ju faktiskt människor de också så de kan göra fel de med. Det är också som så att mediciner får inte säljas om de har en för hög risk för biverkningar eller om biverkningarna är för farliga och varje ny sorts medicin testas noggrant. Men om man köper mediciner utomlands så kan man inte vara lika säker på att de har blivit testade lika noggrant.

Allt som vi tar i överdrivna mängder blir farligt så jag tror att om man tar sina mediciner som doktorn rekommenderar och man håller sig aktiv så gör medicinerna underverk och håller oss vid liv längre även om vi får stå ut med lite biverkningar.

/Alexander

Posted in Debatt | Comments closed

Att köpa aktier är inte farligt

SpareBank 1-bankkort VISA med chipOm du har pengar sparade, skulle du inte vilja få någon sorts avkastning på dem då? För de flesta är svaret på den frågan ja. Inom sparande finns det åtskilliga alternativ man kan välja mellan och det är inte det lättaste att välja en sparform som ska passa en, både vad gäller risktagande och potentiell vinst.

Enligt boken Vägen till din första miljon av Tobias Schildfat (2011) är aktier den sparform som varit mest framgångsrik under de senaste 50 åren. I boken säger han att historiskt sett har aktiekurserna alltid stigit. Schildfat har själv byggt upp en stark ekonomi genom att köpa aktier. Trots att börsen har drabbats av flera olika IT-bubblor, fastighetskriser och nu den europeiska budgetkrisen har den ändå stigit på sikt men kanske tappat i värde några enstaka år. På cirka 100 år har Stockholmsbörsen stigit med i snitt 10 % per år, och det låter kanske inte mycket men tack vare ränta på ränta effekten(man får ränta på redan förräntade pengar) blir det en stor summa om man har tålamod och fortsätter med sitt sparande.

Om man är intresserad av att köpa aktier, kan man använda sig av aktiespararnas 7 gyllene regler som bland annat innebär att man ska sätta upp mål med sitt sparande, investera regelbundet, kontrollera riskerna. Med att sätta upp mål för sitt sparande kan det vara att få ihop en miljon eller pengar till en ny bil med mera. Att spara regelbundet betyder att man kanske varje kvartal köper fler aktier, vilket gör att man får ett bättre snittpris på sina aktier. Kontrollera riskerna beskriver jag nedan.

Ett argument som gjorde det självklart för mig att börja köpa aktier var att: – varför ska man inte köpa aktier i några av Sveriges och världens största och mest framgångsrika företag? Man hör liksom ofta folk säga att varför grundade jag aldrig företaget Microsoft? Då kan man säga till personen i fråga att han/hon kan köpa aktier i det företaget och på så sätt äga en del av det och få ta del av deras otroligt fina avkastning och utdelning som de genererar varje år.

En del hävdar att aktier inte är en bra och säker sparform, eftersom det finns en risk att de tappar i värde eller att företaget går i konkurs och att man måste vara ”proffs” för att hitta de företagen som lyckas. Jag kan medge att det finns risker när man investerar i aktier, men det finns sätt att minimera dessa risker betydligt. Man ska till exempel inte köpa aktier utan att veta vad företaget har för affärsidé och mål, eftersom detta är saker som företaget försöker uppnå. Oftast är affärsidén och målen för företaget ställda så att, om företagen uppnår målen, har de en bra marginal att göra nya investeringar med. En annan viktig sak man kan göra för att minimera riskerna är att läsa företagets årsredovisning. Det blir en del siffror men det lönar sig. Jag rekommenderar att man använder sig av båda dessa sätt att minimera riskerna när man ska investera i aktier, eftersom det blir en säkrare investering i slutändan. En av de viktigaste sakerna som Schildfat berättar om i sin bok är att man ska köpa aktier i stora bolag, som genererar stabila vinster och delar ut en del av vinsten till dig som aktieägare. Utdelningen kan du sedan återinvestera i de företag du redan äger, och på så sätt få fler aktier som genererar mer utdelning nästa år.

En annan sak är att man inte behöver köpa aktier för några gigantiska summor utan det kan vara att man sparar ett par hundralappar i månaden och efter en tid köper man sig några aktier, även detta kommer att ge en fin värdestegring men det kommer att ta lite längre tid att nå den där stora summan, om man nu är ute efter en sådan.

Det sista argumentet jag har är att det är väldigt roligt att se sina pengar växa och i framtiden kanske bli något betydelsefullt som man kan göra mycket roligt med.

Om du nu skulle vara intresserad av att köpa aktier så glöm för guds skull inte bort att du ska ha roligt under tiden också och att alla pengar inte bara ska gå till att köpa aktier, utan unna dig själv något också. Och du ska vara glad för att du börjat spara till något fint som många människor aldrig ens påbörjar. Och kom ihåg att aktier inte är farligt, se dem istället som en möjlighet. Med möjlighet menar jag att du kan fokusera på saker som du tycker är roligt till exempel kan du resa, köpa en ny bil eller gå ner i arbetstid, det finns många möjligheter.

Dessa sidor är bra om du vill ha mer information: www.aktiespararna.se www.köpa-aktier.se

 

Posted in Okategoriserad | Comments closed

Vi bör idrotta mer än vad vi gör idag

eye of the tiger Förstår man hur viktigt det är med motion nuförtiden? Jag tror inte det.. Det är nämligen så att jag anser att dagens människor inte motionerar tillräckligt för deras eget bästa. Skaffa mer disciplin inom hemmet och inom skolan, säger jag bara. Allt som behövs är en liten push i rätt riktning.

Andra kan tycka att det är lätt för mig att säga då jag inte har eget problem med hälsa och vikt. Men det är så att jag inte alltid har varit särskilt disciplinerad när det gäller att ta tag i idrotten. Jag hittade dock glöden som gör att jag tar mig tid och idrottar. Det har förbättrat min hälsa enormt. Det är faktiskt så att jag tycker att vuxna borde bli mer disciplinerade än vad de är så att de kan sprida det vidare till yngre generationerna, som enligt mig har väldigt dålig självdisciplin när det gäller att utföra någon sorts utmattande aktivitet. Kroppen är gjord för fysiska aktiviteter. Genom att idrotta tränar vi och utvecklar kroppen så att vi kan må bättre och så att vi kan prestera såväl på idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst de som har någon sorts fysiskt handikapp. Genom att vara ständigt aktiva behåller vi också kroppens vitala funktioner längre. Idrotten har därför en stor betydelse för folkhälsan skriver Riksidrottsstyrelsen i artikeln ”Idrotten vill” (En artikel från Riksidrottförbundet 06.2005).

Det är människan själv som har skapat denna ohälsa och det är bara vi själva som kan försöka ta bort den igen. Genom att ta sig tid för att motionera förbättrar man som sagt hälsan och jag tycker att man ska motionera för sitt eget bästa. När det gäller barn så kan de inte ta allt ansvar själva. De måste få hjälp av sina kamrater och från vuxna. Jag anser att det är till störst del de vuxnas ansvar att få sina barn eller sina elever att känna sig motiverade att börja sporta och vara hälsosamma istället för att de kanske sätter sig hemma framför tv:n eller datorn. Idrotten är helt enkelt livsviktig för oss.

Nackdelen med motioneringen kan vara att det kan vara tidskonsumerande. Man kanske inte har orken att träna efter arbetet eller skolan vilket gör att man hoppar över träningen. Då kommer vi lite över till disciplin igen. Det handlar mycket om att försöka hitta viljan och orken att dra sig ut och träna, vilket kan vara väldigt svårt då man kanske sovit eller ätit dåligt under dagens aktiviteter i skolan eller på jobbet. Man måste också äta rätt för att man ska må bra och bli hälsosam. Vissa barn har till exempel inte tillgång till lika hälsosam kost som andra barn har.

Motion är något av de viktigaste behoven som finns hos människan. När vi tränar känner vi någon sort av tillfredställelse som skänker oss glädje. Människan behöver och kommer alltid att behöva utmaningar och mål att sträva efter. Man kan tänka sig att det finns ett inbyggt tävlingsmoment i idrotten som inspirerar människan att hitta sina gränser, för att man ska kunna förbättra sina resultat och prestera sitt allra bästa. När en människa fullföljer ett uppsatt mål, känner den tillfredställelse oavsett vilken nivå. Att inte bara kämpa själv för att nå ett mål kan ge erfarenheter som är väldigt värdefulla runt alla områden kring livet, berättar Riksidrottsstyrelsen. Idrott som drivs rätt är bra för dagens barn. Forskningsresultat visar att idrott bidrar till ett barns utveckling. Därför tycker jag att alla barn bör få möjligheten att idrotta varje dag, i skolan, kommunala föreningar eller kanske lite spontant med vännerna nära hemmet. Vilken idrott det är man vill utöva är dock upp till var och en. Den ena kanske finner någon bollsport mer lockande än den andra och den andra gillar kanske friidrott bättre.

Idrotten ger människan en viss gemenskap. För väldigt många är det kamratskapen i en förening som är det avgörande skälet att engagera sig i föreningen. Väldigt många barn och ungdomar får genom föreningen en ganska trygg och social gemenskap. De lär sig att socialisera med andra människor, då också över generationsgränser och kulturella och etniska gränser. Genom att ha ledare i föreningarna får ungdomarna också oftast bra vuxna förebilder. Samhörigheten i en förening hindrar människor från att isolera sig själva från omvärlden. Idrottsföreningar, rätt bedrivna, ger en möjlighet som ska vara tillgänglig för alla de som vill, anser Riksidrottsstyrelsen.

Sammanfattningsvis vill jag säga att motion är enormt viktigt för den psykiska såsom den fysiska hälsan. Den tillfredställelse som man får efter att ha nått ett mål man länge strävat efter är oslagbar. Man blir också mer nöjd med sig själv, får bättre självförtroende. Därför anser jag att vi bör idrotta mer.

 

 

 

 

 

 

Posted in Okategoriserad | Comments closed

Svensk vapenexport är nödvändig för ett självständigt svenskt försvar

Sverige undvek att bli indraget i andra världskriget genom att föra en neutralitetspolitik. Under det kalla kriget utvecklade vi en stor vapenindustri för att inte vara beroende av andra länder för vårt försvar och för att bevara neutralitetspolitiken och alliansfriheten. Vi har sedan dess ett modernt och högteknologiskt försvar.

För att kunna behålla vår neutralitet och vårt oberoende måste vi ha en egen vapenproduktion och för att ha råd med detta måste vi ha exportinkomster.

Den svenska vapenexporten ökar. Enligt ISP (Inspektion för strategiska produkter) sålde Sverige år 2011 vapen för 13,9 miljarder kronor jämfört med 2002 då det såldes för 3,4 miljarder kronor.  Detta innebär att vi exporterar mest vapen per invånare i världen. Säkerhets- och försvarsföretagen sysselsätter 30 300 personer och ytterligare 60 000-80 000 är involverade i underleverantörsledet.  Av den svenska vapenproduktionen exporteras mer än 50 procent. Vapenindustrin drar in mycket pengar till Sverige och svarar för tre procent av den svenska exporten.

Tidigare gick huvuddelen av exporten till andra EU-länder samt Sydafrika, USA och Kanada.  De senaste åren har dock export till icke demokratiska länder ökat däribland export av JAS Gripen till Thailand och spaningsradar till Saudiarabien och förenade Arabemiraten. Detta är problematiskt.

Sverige får inte exportera vapen till länder som befinner sig i krig eller väpnad konflikt, inte heller till länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Men även diktaturer får skydda sina yttre gränser, bekämpa narkotikahandel och piratverksamhet.

Alla vapenaffärer måste godkännas av ISP. De gör en bedömning av alla riktlinjer som finns i den svenska lagen. De ska väga fred och mänskliga rättigheter mot säkerhetspolitik och exportinkomster. Att avbryta exporten och ingångna avtal till ett land som kommer i väpnad konflikt gör det omöjligt att i framtiden sälja vapen till det landet. Om Sverige t. ex hade avbrutit vapenexporten till USA under Irakkriget hade det varit svårt att i framtiden sälja vapen till USA.

Den högteknologiska forskning som möjliggörs av vapenindustri har en positiv spridningseffekt och utnyttjas av den civila industrin.  Vapenexporten öppnar dörrar för andra svenska företag att göra affärer i de länder som vi exporterar vapen till.

Man kan kritisera svensk vapenindustri för att upprusta världen.  Målet för FN är ju militär nedrustning. Men hade Thailands och Saudiarabiens diktaturer avstått från vapenköp om Sverige inte hade sålt vapen? Nej, som Carl Bildt sa i intervju i Dagens Industri den 4 april i år: Det är inte så att världen saknar pansarrobotar/.. /Hade läget för de mänskliga rättigheterna varit bättre om de köpte franska istället?”.

Jag tycker att vi sedan länge stödjer Saudiarabiens diktatur genom att köpa deras olja och att vi stödjer Thailands diktatur genom att turista och köpa fritidshus där. Vi köper olja i Saudiarabien och turistar i Thailand och för pengarna köper de våra vapen.

Kritik som framförts har varit att svenska vapen används mot diktaturers civilbefolkning men använder man verkligen moderna vapen och pansarrobotar för att tortera och avrätta civilbefolkningen?

Det är viktigt med en hård reglering av vapenexporten. Sverige måste ta hänsyn till att mänskliga rättigheter finns i de länder som är aktuella att exportera vapen till.

Om vi inte exporterar vapen gör andra EU-nationer det, att världen blir bättre då är det ingen som tror. Att vi har stor vapenexport beror på att vi är duktiga på vapenproduktion. Om vi lägger ner vår vapenexport får vi importera vapen istället och svenska jobb och exportinkomster försvinner. I framtiden får man hoppas på att all vapenproduktion försvinner och mänskligheten ägnar sig åt fattigdomsbekämpning istället, men där är vi inte ännu.

Källor
Anders Svärd TV debatt 2009 Ordfront
Carl Bildt, DI 2012-04-04
”Vapenkarusellen i svensk politik” GP 2010-10-20                                                                                     ”Svensk vapenexport slår rekord” DN 2011-01-13
www.ISP.se
www.ofog.org
”Svensk vapenexport ökar” Ekot 2011-02-22

Posted in Debatt | Comments closed
  • Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Hoppa till verktygsfältet