Category Archives: Okategoriserad

Legalisera Sexköp!

Sveriges nuvarande sätt att tackla prostitutionen är en lagstiftning som kom år 1999 och vars mening är att förbjuda efterfrågan på prostitution. Det gör man genom att straffa den som köper sex. Den här lagen kommer ur synsättet att man ser de prostituerade som offer som behöver skyddas. Kvinnor kan inte låtas bestämma själva hur […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed

Nej tack till ett främlingsfientligt Sverige!

Sverigedemokraternas hjärtefråga är ju immigrationspolitiken. De anser sig värna om Sveriges kultur och de vill reducera invandringen från utomeuropeiska länder. På Sverigedemokraternas hemsida (www.sverigedemokraterna.se) kan man läsa att de vill använda skatter till att ”befrämja kulturyttringar vars syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap”. De anser att skatter i dagens Sverige används för mycket […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed

Varierad träning är vägen till bättre hälsa!

Hälsa och välbefinnande är för tillfället ett högst aktuellt ämne i samhället. Man märker att intresset ökar på många sätt bland befolkningen, exempelvis genom ökat fokus i media och att antalet som anlitar en personlig tränare blir fler. Branschen har alltså fått ett lyft, vilket är en positiv utveckling för alla parter både kort- och […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed

Det är fel att Sverige importerar genmodifierade grödor!

 Varje dag sker en stor import av genmodifierade grödor till Sverige. En import som påverkar allt levande, inklusive oss människor. Genmodifierade grödor, GM-grödor, har under den senaste tiden fått ett stort fäste i amerikanska länder. En GM-gröda är en gröda som har förändrats i sin arvsmassa och därför fått andra onaturliga egenskaper som den aldrig hade […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed

Debattartikel: Legalisera Sexköp!

Idag är Lagen mot Sexköp gällande i Sverige. Lagen är till för att straffa köparen, och därmed minska efterfrågan på prostitution, medan de som säljer sex ses som offer i frågan, inte som fria individer kapabla till att göra sina egna omdömen. År 1999 antogs en ny lag angående prostitution i Sverige. Lagen var unik […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed

Halva matte B på en genomgång?

Jag såg på nyheterna för inte så länge sedan och såg detta inslaget om matte-intensiven. Matte-intensiven är ett företag som satsar på att hjälpa högstadie-och gymnasieelver med matematik. Lärarna i kurserna är elever som går på högskolor eller universitet. Jag tror att många elever som har svårt med matematik idag skulle må bra av att […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed
Hoppa till verktygsfältet