Author Archives: iozenge

H.P. Lovecraft – Den Moderna Skräckens Fader

Få författare har varit så inflytelserika som Lovecraft inom sitt område. Han plockade upp skräckprosan efter det litterära geniet Edgar Allan Poe och formade under sin alldeles för korta skrivarperiod det som skulle bli normen för modern skräckskrivarkonst. Om man någonsin har läst om mordiska kulter, pentagramprydda förbannade böcker och återuppväckta döda, då var Lovecraft […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed

NP i Svenska – Språk Förändras

Engelskans intåg i det svenska språket märks av mer och mer för varje år som går. Engelskan är idag det mäktigaste språket. Det är det som binder samman människorna i vår globaliserade värld. Då är den naturliga följden att smärre språk, som ses som mer ”obetydliga”, faller bort. Ibland av tvång, ibland som en successiv […]

Posted in Tema: språk | Comments closed

Legalisera Sexköp!

Sveriges nuvarande sätt att tackla prostitutionen är en lagstiftning som kom år 1999 och vars mening är att förbjuda efterfrågan på prostitution. Det gör man genom att straffa den som köper sex. Den här lagen kommer ur synsättet att man ser de prostituerade som offer som behöver skyddas. Kvinnor kan inte låtas bestämma själva hur […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed

Debattartikel: Legalisera Sexköp!

Idag är Lagen mot Sexköp gällande i Sverige. Lagen är till för att straffa köparen, och därmed minska efterfrågan på prostitution, medan de som säljer sex ses som offer i frågan, inte som fria individer kapabla till att göra sina egna omdömen. År 1999 antogs en ny lag angående prostitution i Sverige. Lagen var unik […]

Posted in Okategoriserad | Comments closed

SD Avancerar, Men Hur Mycket?

Posted in Debatt | Comments closed
Hoppa till verktygsfältet