Datorspelandets effekt på hälsan (elevtext)

Idag så är datorspel väldigt vanliga i vårt samhälle. Forskare har under de senaste decennierna sett att barns intelligensnivå har ökat. Resultaten kommer från intelligenstest. Många säger att det är dåligt med alla aggressiva spel för det bidrar till ett ökat aggressivt beteende. Detta kan man läsa i en artikel från Statens medieråd, www.medieradet.se (publicerad 05.09.2008), som är baserad på en undersökning från Statens Folkhälsoinstitut.

Statens Folkhälsoinstitut gjorde en undersökning baserad på 30 vetenskapliga studier, var av 4 var longitudinella studier och resten olika experiment. Något som man tydligt kunde märka var att den spatiala förmågan och reaktionstiden blev av mycket hög nivå. Genom att dessa förmågor utvecklades till en hög nivå bidrar det till att man har lättare för problemläsningar inom samhället.

Det finns även en teori om att spelandet kan leda till ökad aggressivitet och det har man även kollat på i dessa studier, men den teorin har inget stöd. En studie visade visserligen att barn väljer aggressiva leksaker på grund av att de spelat aggressiva spel, men en annan studie visade att aggressiva tankar minskade efter att man spelat ett våldsamt spel.

Vad har detta med resor att göra? Jag ser de på två sätt, man kan se resan om studierna och hur man fick fram resultaten. Men jag ser även resan för alla de som spelar, resan att kunna fly från verkligheten och försvinna in i denna fantasivärld och leva ett annat liv igenom spelet. Självklart skulle jag kunna sitta här och skriva flera sidor om detta men det tänker jag inte göra. Det lämnar jag över till er.

/Linus L

This entry was posted in Tema: resor. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet