Fantasin som tillflyktsort

Vad tycker du om datorspelande, är det bra? Är det bra att människor flyr till en annan värld, till spelens och fantasins värld? Enligt artikeln ”Datorspelande ger positiva hälsoeffekter” från Statens medieråd som publicerades den 9 maj 2008 har vi nu fått svaret på dessa frågor. Statens Folkhälsoinstitut har sammanfört 30 vetenskapliga studier vilka visar att datorspel ger både positiva effekter på reaktionstid och på spatial förmåga. Den sistnämnda är väldigt viktig för vår intelligens. Man berättar att under de senaste decennierna har man kunnat märka en ökning av intelligensen mätt med intelligenstest. Det påstås att detta beror på ett ökat tv- och datorspelande. De visar även studier som motsäger teorin om att våldsamma datorspel skulle leda till ökad aggressivitet.

Dessa studier visar att det är försvarbart att spendera tid vid datorn. Det är alltså okej att tillåta sig själv glömma bort tid och rum och starta en resa in i fantasin. Jag tror även att vi när vi spelar datorspel slappnar av och därmed mår bättre psykiskt. Detta kan man se i en studie som visade att försökspersonerna fick en minskning av aggressiva tankar även efter våldsamma spel.

Även om jag tror att man måste röra sig regelbundet för att må bra, blir mitt svar på frågan att datorspelande är ett bra komplement för att må bra psykiskt och utveckla din hjärnas förmågor.

Freddy TE09

Källa: artikeln ”Datorspelande ger positiva hälsoeffekter” på sidan 12 i texthäftet ”Vilken resa!”, med texter inför nationella provet i Svenska B.

This entry was posted in Tema: resor. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Camilla
    Posted 13 november, 2011 at 21:32 | Permalink

    Trevlig läsning! För tanken: en annan studie (som .se gjort) visar att det finns en stark koppling mellan extrem datoranvändning och övervikt (för killar) och att man inte läser böcker (för tjejer). Vad som är hönan och vad som är ägget vet man inte…

Hoppa till verktygsfältet