Svenska eller engelska?

Svenska folkets språkkunskaper är något av de mest värdefulla tillgångarna vi har. Att många av oss kan fler språk än svenska ger oss otroliga förutsättningar. Engelskan används varje dag på ett eller annat sätt, och om vi inte hade lärt oss engelska i skolan så hade vi knappt klarat att ens läsa ett simpelt instruktionsblad. Men är svenska språket hotat av de andra språken, och i synnerhet då av engelskan? Jag anser att det är det.

I artikeln ”Tranbär är tranbär – var de än växer” skriven av Catharina Grünbaum (Dagens Nyheter 4.4.2010) kan man läsa om en kvinna som hellre använder ordet cranberry än det svenska ordet tranbär. Efter att ha läst artikeln kan man ställa sig frågan: varför? Som artikelförfattaren skriver så kan det bero på att kvinnan endast har kommit i kontakt med bäret genom flaskor med den engelskspråkiga etiketten. Detta förvånar mig inte alls: oerhört många saker i svenska affärer har etiketter som endast är skrivna på engelska. Att ungdomar inte kan de svenska uttrycken utan bara de engelska är ett stort hot mot det svenska språket.
I samma artikel skriver artikelförfattaren att enskilda engelska lånord i svenskan inte brukar anses som ett hot. Hon menar att de inte anses som ett hot även om de är så många som de är idag. Detta håller jag inte med om: om några år kommer ungdomarna inte ens veta vad tranbär är för något, de kommer inte att förstå vad man menar förrän man säger cranberry.

På svenska universitet är den mesta kurslitteraturen på engelska. Det är bra eftersom svenskarna då tvingas lära sig engelska på riktigt och dessutom har utländska studenter större möjlighet att läsa i Sverige. Marian Radetzki skriver i sin artikel ”Engelskan – Den nya svenskan?” (Dagens nyheter 28.6.2007) att engelskan sedan länge varit hans dominerande arbetsspråk och att han föredrar att jobba på engelska framför svenska. Det är klart att det är synd att han hellre jobbar på engelska än på svenska, men man måste ju också hänga med i utvecklingen. Idag kan man ju ta del av massvis av arbeten på nätet, men om alla hade jobbat på sina huvudspråk så hade man inte kunnat samarbeta på samma sätt som man numera gör.

I Radetzkis artikel skriver han vilka för- och nackdelar det finns för att gå från att ha svenska till engelska som huvudspråk i Sverige. Han skriver att från en ekonoms synvinkel så är det ett ”gigantiskt investeringsprojekt”. Han menar att man då inte behöver ha både svenska- och engelskaundervisning i skolan utan bara engelska och då skulle Sverige spara in på en massa resurser. Detta håller jag med om: tänk vad mycket pengar Sverige skulle få över att lägga på andra viktiga saker! Men jag tycker inte att vi behöver göra så drastiska åtgärder som att byta huvudspråk för det hade nog lett till att svenskan i princip hade försvunnit. Om svenska språket hade försvunnit så hade även den svenska litteraturen försvunnit, eftersom översättningar aldrig blir lika bra som när litteraturen är på originalspråket. Däremot tycker jag att svenska ungdomar borde få mer engelskaundervisning i skolan än vad de får idag. Det borde vara obligatoriskt för alla gymnasieelever att till exempel läsa engelska b. Jag tror att alla svenskar kommer komma i kontakt med engelskan flera gånger under sina yrkesliv – är det då inte en jättebra grund om ungdomarna redan känner sig säkra på sin engelska? Artikelförfattaren skriver att kommunikationerna i den globaliserade världen sker allt mer på engelska och att bristande förståelse för vad motparten menar är en vanlig orsak till osämja i världen. Han menar att om Sverige bytte huvudspråk så skulle vi göra ett litet steg framåt för världsfreden. Jag anser att detta går att lösa bara genom att prioritera engelskaundervisningen i skolan.

Svenskan är hotad av engelskan, men engelskan är nödvändig i dagsläget. Sverige hade inte klarat sig särskilt bra om vi inte hade varit så bra på engelska som vi är eftersom vi är beroende av export och import. Jag tror inte att svenska språket kommer att försvinna helt, men jag tror att engelskan kommer att få överhanden i framtiden när det gäller vår kommunikation.

/Agnes

This entry was posted in Tema: språk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Fred
    Posted 17 februari, 2012 at 14:33 | Permalink

    Vad fick du för betyg på den här?

Hoppa till verktygsfältet