Monthly Archives: november 2010

NP i Svenska – Språk Förändras

Engelskans intåg i det svenska språket märks av mer och mer för varje år som går. Engelskan är idag det mäktigaste språket. Det är det som binder samman människorna i vår globaliserade värld. Då är den naturliga följden att smärre språk, som ses som mer ”obetydliga”, faller bort. Ibland av tvång, ibland som en successiv […]

Posted in Tema: språk | Comments closed

Rädslan inför en redovisning

Nervositeten som börjar med tankar om hur det ska gå, kommer klasskamraterna tycka att jag är bra? Tänk så tycker de att jag är jätte dålig? Kommer läraren att tycka om det? tills minuterna innan redovisningen, då svetten börja tränga fram, fingrarna börja skaka och rösten börja darra när man säger första meningen. Nervositeten som […]

Posted in Tema: språk | Comments closed

Missförståndens århundrade

En allt större del av kommunikation, framförallt mellan unga, sker via textmeddelanden och via nätet. Men text är inte alltid så lätt att tolka. I boken Talande gester. Lämpliga och olämpliga gester i olika delar av världen från 1998 skriver Roger E. Axtell om kroppsspråkets och gesternas makt, som är så lätt att glömma bort. […]

Posted in Tema: språk | Comments closed

Känslan att tala inför en publik

Jag läste en text ur en roman som heter ”Ingen rädsla” som är skriven av Niklas Krog år 2008. Den handlar om en pojke vars rädsla för att tala inför flera personer är så stor att det blir det ända han tänker på. Svetten rinner, men han var ändå kall på samma gång och händerna […]

Posted in Tema: språk | Comments closed

Varför reagerar vi som vi gör när vi ska hålla ett föredrag?

Många personer idag, framför allt unga, lider av rädsla för att hålla tal. Rädslan kan variera från simpel nervositet till ren rädsla och obehag. Jag är en av de många som lider av denna rädsla. Min rädsla för att tala har dock lett till något gott genom att den har ökat mitt intresse för människans […]

Posted in Tema: språk | Comments closed

Kroppsspråket ljuger inte

Alla ljuger vi med jämna mellanrum. Dock kan orsakerna till lögner variera väldigt mycket. Vissa lögner är för att trösta någon, andra är för att dölja saker. Är det samhällets fel att vi ljuger? Då det finns olika ”accepterade” sociala kontrakt över hur man ska bete sig och säga i olika situationer. Om man inte […]

Posted in Tema: språk | Comments closed

Språk är makt – men inte alltid som du tror

Vissa sätt att uttrycka sig är rätt och andra är fel. Det är sällan man säger det rakt ut på det sättet, men det finns alltid där. Vad som talas mindre är vem det är som avgör vad som är rätt och vad som är fel. I artikeln ”Språk är makt – men inte alltid […]

Posted in Tema: språk | Comments closed

Ett anspråkslöst men dåligt förslag

I Dagens Nyheter den 28/6 2007 föreslår Marian Radetzki i artikeln ”Engelskan – den nya svenskan?” att man successivt borde gå över från att i Sverige prata svenska till att prata engelska. Harald Helgesson, elev vid Österlengymnasiet, anser att Radetzki alltför lättvindigt beskriver det svenska språkets betydelse. Vad är ett moderspråk? Det är det språk […]

Posted in Tema: språk | Tagged , , , | Comments closed

Tystnad

Speciellt en bild i Skolverkets häfte Språkets makt och möjligheter fångade mitt intresse. Bilden heter Tystnad och är hämtad från Sjöberg Bildbyrå. Bilden visar en metallstaty av en pojke och en människas hand som sticks upp framför statyn, visandes tecknet för att det ska vara tyst. Utan handen hade pojken givit ett väldigt intetsägande och […]

Posted in Tema: språk | Tagged | Comments closed

Näthatet- en konsekvens av yttrandefriheten?

Näthatet är något som har ökat den sista tiden, och ser ut att följa samma utveckling. Fler och fler bloggar läggs ner på grund av att de kränkande och elaka kommentarerna har ökat avsevärt. Varför har något som skulle kunna vara ett trevligt inslag i vardagen utvecklats till ett ställe att klanka ner på personer? […]

Posted in Tema: språk | Tagged , , | Comments closed
Hoppa till verktygsfältet