Varför kan inte alla teckenspråk?

Har du tänkt på vilka möjligheter språk ger dig? Hur mycket uppskattar du egentligen din förmåga att kunna höra? Kan du ens föreställa dig en dag utan att kunna höra? Det finns faktiskt många människor som inte kan höra! Tyvärr får detta handikapp inte så mycket uppmärksamhet som det, enligt mig, skulle förtjäna. Undantag finns dock.

Ett av undantagen är inledningen till romanen Den vidunderliga kärlekens historia, som skrevs av Carl-Johan Vallgren och utgavs av Bonniers år 2002. Den handlar bl.a. om döva och hur de kommunicerar. Inledningen utspelar sig på den amerikanska ön Martha’s Vineyard där många, även hela byars befolkningar, en gång i tiden hade hörselhandikapp. Därför hade hela öbefolkningen lärt sig teckenspråk. Många på Martha’s Vineyard kan det än idag. Carl-Johan Vallgren tar även upp synen på döva. Berättarjaget påstår att dövhet var så vanligt att det inte fanns som ett begrepp! Detta är en stor kontrast till vårt samhälle där begreppet mer eller mindre används så sällan att det knappt existerar! Dessutom anpassade öbefolkningen sig till de döva, vilket vårt samhälle inte har gjort.

Även om det finns få döva i ett område, så anser jag att synsättet borde likna den i Vallgrens roman. Då kan de döva kommunicera enklare med ickedöva. Detta kräver då att alla behärskar teckenspråk, vilket många antagligen inte alls gör. Därför borde alla lära sig teckenspråk. Detta borde inte vara konstigare än att alla svenska elever lär sig engelska just för att kunna kommunicera med engelsktalande. Varför har då inte alla lärt sig teckenspråk? I samma inledning påstås att barn tidigare kan lära sig tecken än ord. Förutsättningarna finns för att integrera tecken-, skrift- och talspråksinlärning.  

Dock tror jag inte att det är inlärningen som är problemet. Jag tror att problemet är att hörande inte förstår hur begränsade döva är, med avseende på kommunikationsmöjligheter. Eftersom alla hörande alltid har ljud omkring sig, så har de mycket svårt att föreställa sig en värld helt utan ljud. Döva kommer aldrig någonsin att kunna uppleva ljud! Men detta anser jag inte är en godtagbar ursäkt! Dessutom tjänar alla på att lära sig teckenspråk. Vallgrens inledning upplyste mig om att teckenspråk faktiskt är ett rikare språk än engelska! Orsaken till det är att teckenspråk kan utnyttja tid- och rumsdimensionerna för att berika språket. Detta kan liknas vid talspråkets variation med taltempo och betoningar.

Att inte kunna höra begränsar de dövas kommunikationsmöjligheter. Dock finns det ett språk som både döva och hörande kan förstå; teckenspråk. Genom att alla hörande lär sig teckenspråk ökar de dövas kommunikationsmöjligheter!

This entry was posted in Debatt, Tema: språk and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

2 Comments

 1. Posted 16 november, 2010 at 19:19 | Permalink

  Fin källhänvisning, skriv gärna ”gavs ut” istället för ”utgavs” – det låtar mer anpassat till genren, eller bara sätt året inom parentes (förlaget måste inte vara med, men det är absolut inget fel att ha med det, särskilt inte när man lyckas göra det så smidigt som du gör här):
  Ett av undantagen är inledningen till romanen Den vidunderliga kärlekens historia, som skrevs av Carl-Johan Vallgren och utgavs av Bonniers år 2002. Den handlar bl.a. om döva…

 2. Posted 16 november, 2010 at 20:50 | Permalink

  Fina retoriska frågor som väcker intresse tycker jag. Här är det dock lite många ”kunna höra”. Det blir lite tjatigt, annars välformulerat och bra:
  Har du tänkt på vilka möjligheter ett språk ger dig? (jag lade till ”ett”) Hur mycket uppskattar du egentligen din förmåga att kunna höra? Kan du ens föreställa dig en dag utan att kunna höra? Det finns faktiskt många människor som inte kan höra! Tyvärr får detta handikapp inte så mycket uppmärksamhet som det, enligt mig, skulle förtjäna. Undantag finns dock.
  Första stycket efter ingressen funkar fint. Detta förstår jag dock inte helt säkert:
  (Berättarjaget påstår att dövhet var så vanligt att det inte fanns som ett begrepp! Detta är en stor kontrast till) vårt samhälle där begreppet mer eller mindre används så sällan att det knappt existerar! Men om vi knappt pratar om dövhet här heller, så är det väl ingen kontrast?
  Jag blev också lite osäker på om du menar att ön finns på riktigt eller om den är fiktiv.

  I detta stycke blev det många ”lära sig teckenspråk” och liknande (kanske kan du variera mer?):
  Detta kräver då att alla behärskar teckenspråk, vilket många antagligen inte alls gör. Därför borde alla lära sig teckenspråk. Detta borde inte vara konstigare än att alla svenska elever lär sig engelska just för att kunna kommunicera med engelsktalande. Varför har då inte alla lärt sig teckenspråk?

  Förslag: Skriv hellre i romanen påstås även att … (eller något liknande istället för att hänvisa till ”samma inledning”) I samma inledning påstås att barn

Hoppa till verktygsfältet