Legalisera Sexköp!

Sveriges nuvarande sätt att tackla prostitutionen är en lagstiftning som kom år 1999 och vars mening är att förbjuda efterfrågan på prostitution. Det gör man genom att straffa den som köper sex. Den här lagen kommer ur synsättet att man ser de prostituerade som offer som behöver skyddas. Kvinnor kan inte låtas bestämma själva hur de använder sina kroppar och behöver rättas till av staten.

Lagstiftningen skulle ge signaler att könshandel inte är socialt accepterat. Eftersom kvinnor är överrepresenterade som sexsäljare skulle förbudet se till att Sverige gick mot ett mer jämlikt samhälle. Men i grund och botten förbjuder lagen individer från att göra det de vill, trots att det inte berör någon annan än de som gjort avtalet. Ingen kränks av att två samtyckande individer kommer fram till en överensstämmelse.  En utomstående kan ha vilka åsikter som helst i frågan men det är inte den personens sak att bestämma över någon annan med sina egna privata värderingar. Handlar det om tvång å sexsäljarens sida är det en fråga om människohandel, som är förkastligt och som Sverige redan har lagar emot.

I Tyskland har frågan gått åt ett helt annat håll. Man slog helt enkelt fast 2001 att prostitution skulle räknas som ett regelrätt yrke precis som vilket annat som helst, med beskattning och allt som följer med. För första gången fick prostituerade juridiska rättigheter till de pengar de tjänar. De kunde alltså kräva sin lön av sina hallickar, ingå i fackföreningar och kämpa för humanare arbetsvillkor. Tanken bakom detta är att man inte tror på att prostitution kan försvinna i ett samhälle, och därför ska man ge dem som bedriver denna utsatta verksamhet det stöd som alla andra arbetare avnjuter.

Folk som arbetade inom eskortfirmor, dvs prostitutionsverksamheter, eller liknande störs av att de inte släpps in i debatten. De stördes av att pekas ut som viljelösa sexslavar, däribland Petra Östergren, författare till ”Porr, Horor och feminister” som tar upp prostitutionsfrågan med sina egna erfarenheter från den branschen. Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare, utsåg ”Porr, Horor och Feministerutgiven 2006, till den bästa facklitterära bok samma år med motiveringen: ”Inte för att jag håller med Östergren, utan för att hon tvingar mig att ompröva åsikter som blivit till sanningar och utmanar mina fördomar.” Folk har sina egna distinkta fördomar om hur prostitution går till. De kommer av dagens media och underhållningsindustrin. Man kan alltid göra rätt i att granska sina fördomar ordentligt. Hur mycket vet du egentligen om prostitution?

Man måste tänka på varför folk prostituerar sig. Jag tänker inte påstå att folk nödvändigtvis säljer sina kroppar för sitt höga nöjes skull. Precis som många andra jobb handlar det för personen först och främst att ha en inkomst. Om en individ väljer att sälja sin kropp för den inkomsten är det den personens val. Det borde respekteras.

Förespråkare för kriminaliseringen nämner ofta problemet att ostabila människor säljer sig för att finansiera sitt missbruk. Petra Östergren säger: ”Problematiken med utsatta människor som säljer sex för att finansiera sitt missbruk handlar om missbruk, inte om prostitution.” Samtidigt så gör kriminaliseringen att prostitutionsverksamheten går under jord. Den minskar men försvinner inte helt. När prostitutionen går under ytan är det lätt att de som är prostituerade hamnar i kriminella nätverk. De som har svåra problem kommer att få det svårare att uppfattas i samhället, då de som säljer sig måste hålla låg profil för att få kunder.

Då prostitution som sagt är ett väldigt utsatt arbete, och ska därför hanteras därefter. Bl.a måste användandet av kondom vara obligatoriskt för att förhindra en spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Det kan liknas vid en restaurangs hygienregler. Om reglerna inte följs, dvs man har inte låtit anställda ta del av sina rättigheter, eller inte använt kondom etc. måste verksamheten stängas.

Som sagt införskaffades lagen på en värdegrund där man ville göra Sverige till ett mer jämlikt land, kvinnor skulle inte ses som ett objekt för mäns behag. Men rannsaka dig själv: Kommer verkligen en lag som säger att kvinnor inte kan bestämma över sig själva ge ett mer jämlikt samhälle?

This entry was posted in Okategoriserad. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet