Det är fel att Sverige importerar genmodifierade grödor!

 Varje dag sker en stor import av genmodifierade grödor till Sverige. En import som påverkar allt levande, inklusive oss människor.

Genmodifierade grödor, GM-grödor, har under den senaste tiden fått ett stort fäste i amerikanska länder. En GM-gröda är en gröda som har förändrats i sin arvsmassa och därför fått andra onaturliga egenskaper som den aldrig hade kunnat framställa själv. Man har bland annat skapat grödor som är resistenta mot starka insektsgift. Denna påverkan ger en ökad produktion men den kan ha förödande konsekvenser. Eftersom den inte har testats under en längre period är kunskapen begränsad om hur den påverkar andra växter och djur i dess omgivning. Men det man vet är att de kan korsa sig med andra grödor och kan därifrån ta över och utrota dem.

Sverige har med klartext sagt nej till en produktion av dessa ”tillfixade” grödor. Naturvårdsverket uttrycker sig tydligt om riskerna med en minskad genetisk variation och minskade populationer. De är även tydliga med att den forskning som sker i Sverige om GM-grödor sker inom stängda laboratorium, utan risk för att de kan komma ut i naturen och rubba vårt ekosystem.

Även om Sverige har gjort det tydligt om vad vi tycker om genmodifierade grödor sker det en stor import av varan. Då kan man undra var all denna mat tar vägen. För om vi inte vill producera det själv, hur kan vi då vilja äta det? Vill vi äta mat som bygger på konstgjorda ämnen som vi saknar kunskap om? Svaret är enkelt, vi äter det eftersom vi inte vet om det. Det är lätt att dölja de saker som händer indirekt. Vi konsumenter i Sverige har ett förtroende för livsmedelsindustrin och när vi köper kött oroar vi oss inte för vad djuret har ätit. För det är precis vad importen går till: djurfoder.

Det är ifrån Brasilien som det mesta av fodret importeras. Enligt den lokala tidningen Bohuslänningen importeras 44 000 ton soja till köttproduktion i Västra Götaland, siffror som chockerade många när de blev offentliga. Det som är speciellt farligt med det genmodifierade fodret i Brasilien är att det klarar otroligt starka kemikalier. Kemikalier som har bevisats döda visa av arbetarna på fälten.

Lantmännen är en av de största köttproducenterna i Sverige och tyvärr en av dem som köper det genmodifierade fodret. I artikeln i Bohuslänningen uttalade sig Kjell Larsson vid Lantmännen i Stockholm och LRF: s regionchef om frågan.  De hävdar att de vet om kemikalierna i Brasilien och att de försöker förändra situationen. Anledningen till att de inte vill avbryta sin handel med Brasilien handlar om prishöjningen som vanligt foder hade fört med sig.

LRF: s regionchef sa i intervjun ” För oss är det här också en prisfråga. Ska vi bli utkonkurrerade totalt eller ska vi fortsätta att slåss när priset avgör?”.

Jag anser att detta inte borde vara en prisfråga utan en fråga om de mänskliga rättigheterna. Arbetarna på fälten utsätts för växtgiftet Paraquat, ett gift som är förbjudet i Sverige. Anledningen att det är förbjudet är att det har dokumenterats att det kan åstadkomma nervskador, cancer och många olika kroniska sjukdomar.

Men Rune Lanestrand, förespråkare för giftfri odling, hävdar att det inte bara de som är i direkt kontakt med grödan som kan påverkas. Han påstår att vi som äter kött från djur som är uppföda av GM-grödor kan drabbas av dess restprodukter. Den genmodifierade sojan som är resistent mot växtgifter innehåller också en antibiotikagen som ger ökad resistens mot antibiotika hos både djur och människor, något han är djupt oroad över.

Så var dras gränsen? När ska vi sluta dra täcket över huvudet och gömma oss i omedvetenhet? Jag vet, du vet, de vet och staten vet, men ingenting sker. Ingen verkar bry sig så länge som det inte inträffar något som kommer upp i media. Så länge ingen i Sverige skadas av köttet så verkar det inte spela någon roll. Jag tycker att det är fel att Brasiliens regering tillåter gifter som skadar de djur och människor som bor där, men vi kan inte säga att vi är oskyldiga. Efterfrågan leder till produktion men det verkar inte som Sverige tar något ställningstagande till detta. Lantmännen skyller på produktionskostnader men Rune Lanestrand påstår att om de hade köpt vanligt foder hade priset ökat mellan 7-20 öre/kg beroende på vilket djur det var. Det handlar om några fjuttiga ören för att köpa mat utan kemikalier som kan påverka oss och som med stor sannolikhet har påverkat någon förre oss. Genmodifierade grödor är fel, något som fler borde ta ställning till.

Efterfrågan leder till produktion: Du kan göra ett ställningstagande nästa gång du står vid köttdisken.

/Emmy Gervard

This entry was posted in Okategoriserad. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet