Nej till fler kärnkraftverk i Sverige!

Nu när fler länder utvecklas så har behovet av elkraft ökat. Det gör att de strävar efter fler kärnkraftverk, som anses vara både effektivt och ”rent”. Jag är emot fler kärnkraftverk i Sverige för att jag tycker att det är farligt, skadligt och man kan utvinna el ur andra kraftkällor som är bättre. Jag tycker INTE att det ska byggas fler kärnkraftverk, men dock är jag inte emot kärnkraftverken helt, eftersom vi redan har två kärnkraftverk så är det lika bra att utnyttja dem istället för att stänga ner dem och slösa pengar åt avfallshantering.

Många saker vittnar mot kärnkraften, och kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Ukraina är en av dem samt den är den största olyckan som har inträffat hittills. Att bli utsatt för radioaktiv strålning är farligt, man kan dö direkt eller efter några dagar beroende på hur stor strålningsmängd man har blivit utsatt för. Enligt Greenpeace så är det i Ryssland, Vitryssland och Ukraina ca 200 0000 människor som dött som en direkt följd av olyckan. Till det tillkommer 270 000 människor som blivit allvarligt skadade.

Kärnavfallshantering är en sak till som bör tas på allvar innan man ska bygga fler kärnkraftverk. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten så ska man förvara använt kärnbränsle i ett slutförvar i Forsmark i Östhammars kommun, men de har inte fått tillstånd om att bygga slutförvaret där än. ”Under 2010 kommer Svensk kärnbränsle hantering AB (SKB) att ansöka om tillstånd för att bygga slutförvaret i Forsmark i Östhammars kommun. I ansökan ska SKB beskriva den metod de vill använda för att slutförvara det använda kärnbränslet.”, skriver den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nu när många länder börjar med att bygga kärnkraftverk så kan kärnkraftverken bli utsatta för ett hot från terrorister, att kanske bli bombade eller rånade. Det är ju möjligt att terrorister försöker råna kärnbränsle för att tillverka vapen. Det finns risk att de kommer åt använt kärnbränsle också.

Men å andra sidan så har man säkerhetssystemen utformade så att de intar säkert läge om det uppstår något fel. Man har lärt sig av felet som uppkom vid Tjernobylolyckan och försöker alltid att undvika avvikelser samt bygga säkrare kärnkraftsreaktorer. Enligt Vattenfall så har de ett bra säkerhetssystem som är baserat på dubbla säkerhetssystem som gör kärnkraftverken säkrare. ”De nya kärnkraftverk som nu kommer att byggas är mycket säkrare än de som byggdes på 1970-talet.” säger Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH. Så varför ska vi inte ha fler kärnkraftverk när det är så säkert?! När det gäller Kärnavfall så finns specifika myndigheter som är ansvariga för både hanteringen och förvaringen av avfallet. Det finns också mellanförvaringsplats som heter CLAB i Oskarhamn. Där ska man förvara avfallet ytligare 40 år innan slutförvaring som är på 100000 och då minskas radioaktiviteten med 90%.

Det är också sant, men fel gör man alltid. Det är mänskligt att göra fel ju så trots alla säkerhetssystemen finns det sannolikhet att en avvikelse uppkommer och att det utvecklas till en liten händelse som kan utvecklas till en stor olycka. Med tanke på hur oerhört lång tid det tar för att avfallet ska vara helt ofarligt så blir det svårt och kostsamt att t.ex. bevaka det från terrorister. Jag tycker att fler kärnkraftverk gör att sannolikheten, att ett fel uppstår, ökar och det är något vi alla vill undvika.

This entry was posted in Debatt and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet