Alla elever borde ha rätt till busskort

Det borde vara självklart att alla gymnasieelever i Simrishamn ska ha samma förutsättningar att förflytta sig kollektivt mellan hem och skola, fritidsaktiviteter och kompisar. Men så är det inte.

Idag har gymnasieelever som bor mer än 6 km från skolan rätt till transport till och från skolan. Dessa elever får ett busskort som gäller vardagar fram till 20.00 i hela Skåne, och dessutom under skollov (jullovet undantaget). Medan de ungdomar som bor t ex i Baskemölla eller Gladsax måste bekosta sina resor till och från skolan själva – en kostnad av 2500 kr per läsår. Utöver detta tillkommer kostnader för övriga resor.

På Österlengymnasiet har i nuläget 44% av eleverna busskort. Det finns alltså en central skolskjutsbudget som ger knappt hälften av alla gymnasieungdomar ett busskort värt 6200 kr per läsår. Men varför inte ge alla gymnasieelever samma möjligheter? Varför får vissa sådana förmåner, medan andra är tvungna att lägga nästan 280 kr i månaden på resor bara till och från skolan? Cykla går visserligen, men i vintras sågs inte många vuxna cykla i snö och blåst. Hur kan man då begära det av en gymnasieelev?

Om kommunen gav alla elever busskort skulle det dessutom vara bra marknadsföring för Österlengymnasiet. I nuläget söker sig många unga bort från Simrishamn, och kanske hade vetskapen om att kunna förflytta sig gratis i hela länet inneburit att fler valt att också gå gymnasiet här. På Österlengymnasiet hade man även kunnat genomföra fler studiebesök, då man kunnat åka kollektivt och inte behövt hyra buss.

I grunden handlar detta om vilka möjligheter vi tycker att ungdomarna i Simrishamn ska ha. Vill vi att de ska kunna röra sig kollektivt mellan skola, hem, aktiviteter och kompisar utan att hindras av kostnaden? Kommunen borde också vilja gynna kollektivtrafiken, och på så vis samtidigt värna om miljön. Så varför inte ge alla ungdomar ett busskort som medför att de lär sig att utnyttja kollektivtrafiken, även inför framtiden?

Den orättvisa som nu råder inom detta område är oacceptabel. Vi måste ge alla Simrishamns ungdomar samma möjligheter till ökad rörlighet inom Simrishamn och inom Skåne, det vill säga ett busskort.

Se även Alla Elever borde ha rätt till busskort, som insändare i YA.

This entry was posted in Debatt and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet