Inför nolltaxa i kollektivtrafiken

Att enkelt kunna förflytta sig i området där man bor borde vara en självklarhet. Något som alla borde ha möjlighet till utan att begränsas av att man har ont om pengar. Men så är det inte när det är dyrt att åka kollektivt med buss och tåg. Det har dock visat sig att det är billigare för samhället med nolltaxa, än utan!

Nolltaxa innebär att det inte ska vara någon avgift på att åka kollektivt med tåg eller buss. Det finns många anledningar till att vi borde införa det. Steg mot att införa nolltaxa har gjorts på flera orter, Övertorneå och Jokkmokk är två av dem.

Att vi kör bil överallt vi ska är ett problem. Idag kommer över 40 % av våra utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. Även om våra bilar drar mindre bensin nu så släpper vägtrafiken ändå nu ut 12 % mer koldioxid än 1990, enligt en rapport från Vägverket, eftersom vi kör bil mycket mer. Det är en trend som vi måste vända och där är en viktig del att få folk att köra bil mindre. Ska det gå att välja bort bilen måste det finnas ett alternativ, en välfungerande kollektivtrafik. Genom att ta bort avgifterna i kollektivtrafiken så ökar resandet med kollektivtrafiken. I Övertorneå, som precis som Simrishamn är en landsortskommun, har det gjort försök med att införa nolltaxa i kollektivtrafiken. Där fick det effekten att det kollektiva resandet ökade med 93%. Att införa nolltaxa även här skulle göra så att människor väljer bussen istället för bilen till jobbet.

Nolltaxa ger också rörelsefrihet i området där vi bor. Alla kommer kunna åka och hälsa på vänner eller ta sig till sina fritidsaktiviteter utan att begränsas för att de inte har råd. För många av oss ungdomar innebär priserna att vi inte har råd att åka och hälsa på vänner som bor längre bort. Det är åtskilliga gånger som jag inte har kunnat göra saker som jag vill göra för att bussbiljetten dit är för dyr. Så behöver det inte vara. Alla skulle kunna resa på lika villkor, hur mycket pengar du har i plånboken ska inte behöva spela någon roll.

Nu sitter du kanske och undrar varifrån pengarna för att finansiera kollektivtrafiken ska komma. Om detta skulle innebära att man måste skära ner på annat, som till exempel inom sjukvården. Men det finns andra sätt att lösa finansieringen än att skära ner på sjukvården. Ett möjligt sätt är att satsa annorlunda, att istället för att satsa på bilismen och då vägbyggen lägga de pengarna på kollektivtrafiken. En annan möjlighet är att genomföra en skattehöjning. I Stockholm har landstingspolitikern Jan Strömdahl och det förde detta statsrådet Bengt Göransson tillsammans med en grupp andra politiker skrivit artikeln ”Gratis kollektivtrafik gynnar alla” i tidningen ETC som publicerades 6/9 2004. Där konstaterar de att om landstingsskatten höjs med 1,40 kronor så skulle det täcka kostnaderna för att införa nolltaxa i kollektivtrafiken. För en medelinkomsttagare med en marginalskatt på 40% skulle de innebära en skattehöjning av 230 kr i månaden, vilket innebär att personen tjänar 460 kr på det jämfört med om hen skulle ha köpt månadskort för att kunna åka kollektivt. Skillnaden mellan Stockholm och Österlen är dock stora. Vill man titta på en kommun som liknar vår mer så finns Övertorneå. Där infördes nolltaxa på alla bussar i kommunen vilket kostade kommunen 305 000 kronor för ett år. Vinsterna som har gjorts är betydligt större. Staffan Johansson på Luleå Tekniska Universitet har skrivit en rapport som heter Nolltaxa för busstrafiken i Övertorneå konsekvensanalys där han konstaterar att pendlarna sammanlagt har sparat in minst 750 000 kronor i uteblivna kostnader. Pengar som de annars hade lagt på bensin och underhåll av sina bilar vilket de nu inte behöver i lika stor utsträckning. Han beräknar även den samhällsekonomiska nyttan till 734 000 kronor. Samhällsekonomisk nytta innebär vad samhället tjänar i mjuka världen, minskad miljöpåverkan samt människors ökade välbefinnande när de får fri tid på bussen jämfört med om de hade varit upptagna på körandet. Slutsatsen vi kan dra av det är att det blir mer pengar kvar i plånboken om vi betalar kollektivtrafiken via skatten istället för genom avgifter. Dessutom gynnar det utsatta grupper som arbetslösa, studenter och låginkomsttagare.

Att införa nolltaxa i kollektivtrafiken är något som vi kommer att tjäna på. Det är nödvändigt för att minska vår klimatpåverkan. Det ger oss rörelsefrihet för alla och det är fullt ekonomisk möjligt att genomföra. Därför ska vi införa avgiftsfri kollektivtrafik.

This entry was posted in Debatt and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet