Sänk den allmänna rösträttsåldern till 16 år!

I Sverige får idag alla svenska medborgare som är över 18 år ta del av den allmänna rösträtten. Detta tycker jag är en allt för hög ålder. Den hindrar flera tusentals personer som faktiskt vill uttrycka sina åsikter genom att rösta på ett politiskt parti från att just göra det.

Sedan rösträtten för män infördes 1909 och rösträtten för kvinnor infördes 1921, har rösträttsåldern sänkts flertalet gånger. Den första sänkningen av rösträttsåldern gjordes 1919 och gav alla män över 23 år rösträtt, till skillnad från 24 år som var den tidigare åldern. Flera små ändringar skedde fram till 1975 då den senaste sänkningen av rösträttsåldern gjordes och gav oss den ålder vi har idag, men detta är mycket länge sedan! Det är dags för en ny sänkning.

Egentligen är det fel när man säger att folk får börja rösta när de är 18 år. I praktiken är åldern då folk röstar för första gången i genomsnitt 20 år. Vissa får nämligen rösta redan året de fyller 18 år, medan andra får vänta ända tills de är 22 år. Det senare är något som jag själv har erfarenhet av. Att få rösta först när man är 22 år är inte rimligt och är säkert en av orsakerna till att ungas valdeltagande är lågt. När det politiska intresset väcks någon gång runt tonåren, så ska man hålla denna låga vid liv i flera år tills man får rösta för första gången.

När man är 16 år får man för första gången starta egen firma, ta ett jobb med 40 timmars arbetsvecka, börja köra lätt moped och traktor med körkort samt övningsköra bil. Man börjar i högsta grad påverkas av landets alla lagar, så varför ska man då inte kunna påverka och förbättra dem? Om man idag försöker påverka som sexton- eller sjuttonåring, bara genom att säga sina åsikter, så tas man ofta inte på allvar så mycket som man skulle önska. Den sänkta rösträttsåldern skulle leda till att sexton- och sjuttonåringars åsikter skulle tas mer på allvar, inte enbart inom skolan, utan också inom media och av politiker. Detta konstaterade Ungdomspolitiska kommittén i en rapport redan 1997.

En sänkt rösträttsålder menar vissa skulle leda till ett ökat stöd för Sverigedemokraterna (SD). Detta visar de till exempel med det senaste skolvalet där SD fick 12,8 % av rösterna, i riksdagsvalet fick de bara 5,7 %. Dessa personer menar att detta är ett argument för att man inte ska sänka åldern, men jag är dock säker på att många av dessa röster läggs på SD just eftersom att ungdomarna vet att rösterna endast blir ett tal i en statistik. Det är ju inte så att deras röster ändrar någon lag, så många röstar bara lite på skoj. Om de däremot skulle få lägga röster i ett riktigt riksdagsval så är jag säker på att flertalet skulle rösta seriösare. Enligt Rädda Barnens Ungdomsförbund som stödjer en lagändring till 16 år, är det höga antalet röster på SD enbart ett bevis på vilken betydelse det skulle ha att sänka rösträttsåldern. Organisationen menar att ”rasism bygger på okunskap så rasism kan motverkas genom delaktighet i demokratin där kunskap finns” och detta kan jag bara instämma i. Unga bör få bli mer delaktiga så att man kan visa varför demokratiska värderingar är bra.

En lösning finns alltså att tillgå och den är enkel. Att sänka rösträttsåldern i Sverige till 16 år kommer att medföra fördelar till alla Sveriges invånare och inte enbart till de unga. Det har fungerat i kyrkovalet sedan 1999, så nu är det dags att sänka åldern till 16 år även i riksdagsvalet!

This entry was posted in Debatt and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Posted 01 december, 2010 at 16:55 | Permalink

    Hej!

    Vad jätteglad jag blir att se att du har skrivit om detta viktiga ämne! Om du vill engagera dig i frågan tveka inte att kontakta oss på Rädda Barnens Ungdomsförbund.

    /Hälsn Mikaela Wikström, talesperson i frågan om sänkt rösträttsålder i Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Hoppa till verktygsfältet