Har du fattat hur stort Afrika är?

Jämförelser är bra på många sätt. De kan visa likheter och olikheter, samband och regelbrott, och de kan vara väldigt tankeväckande.

Här kan du läsa om en jämförelse som jag tror har förutsättningar att rubba många människors världsbild:

Kolla källan – Så stor är den afrikanska kontinenten!

Hade du fattat hur stort Afrika är?

Trots att Afrika är så stort, tycker jag att vi ofta talar om Afrika i sin helhet och mer sällan om de enskilda länderna. Stämmer detta med ditt intryck och i så fall, vad kan det bero på? Gör vi likadant med de andra länderna i jämförelsen?

PS. Ordet ”fattat” känns kanske för talspråkligt och vanvördigt? Vad tycker ni? Mmm … ”förstått” är nog bättre, eller?

This entry was posted in Debatt, Tips. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Hoppa till verktygsfältet